Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040

Stichting IGZ Plus heeft geconstateerd dat de huidige, reguliere gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, niet meer voldoet anno 2020. De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, is niet voor iedereen bereikbaar, heeft te veel en te lange wachtlijsten en is niet voorbereid op de ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Het huidige zorgstelsel vervangen door Leefstijl Gezondheidszorg in de periode 2020-2040 is de beste oplossing naar een gezondheidszorg die duurzamer, inclusiever, beter en betaalbaar wordt voor elke Nederlander. Leefstijl Gezondheidszorg kan overigens (deels) al toepast worden binnen het huidige zorgstelsel.
 
Enkele voorbeelden: 
  • Causaal verband tussen oorzaak en gevolg wordt nauwelijks gezien
  • Personeelstekort in de Gezondheidszorg bereikt kritische normen
  • Ouderen zorg laat (te) veel te wensen over
  • Dat zelfde geldt voor jeugdzorg
  • Stigma en discriminatie binnen gezondheidszorg nog steeds actueel
  • Wachtlijsten worden hoger en hoger
 

Rapport: Stichting IGZ Plus neemt daarom het initiatief Leefstijl Gezondheidszorg te introduceren in Nederland en presenteerde op 20.02.2020 haar rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg | Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'.

Doel: stichting IGZ Plus stelt zicht tot doel om, samen met politiek, beleidsbepalers, zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgconsumenten, om Leefstijl Gezondheidszorg uiterlijk in 2040 te realiseren. 
 


DE NIEUWE REALITEIT | is dat wij (alle Nederlanders) het ons niet kunnen permitteren om achter over te leunen en tevreden zijn met onze gezondheidszorg (met of zonder Corona). De 21ste eeuw vraagt om een andere benadering van de huidige realiteit en stappen te zetten naar Realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg in de periode 2020-2040.
 
Naast het feit dat beleidsbepalers het Rapport per post hebben ontvangen, w.o. Premier Rutte, diverse ministers, fractieleiders in de Tweede Kamer, zorgverzekeraars, heeft de stichting ook een Manifest online gezet via www.leefstijlgezondheidszorg.nl. Klik op onderstaande afbeelding, lees de stellingen en teken wanneer u het er mee eens bent. 
 

 


 

Stichting Orange Monday | Facebook

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2021 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV