title orangemondaynl-test01H BI-COLOR-test789


Het hoofdoel van stichting Orange Monday is: “de behartiging van de belangen van mensen met psychische klachten, zowel wat betreft hun gezondheid, herstel als hun sociaal maatschappelijke situatie, met als basis de realisatie van een integrale gezondheidszorg".

Vanuit deze doelstelling zijn de volgende missies geformuleerd: 

1.De volledige sociaal-maatschappelijke acceptatie van mensen met psychische klachten. Lees meer ...

openheid psychische klachten - Orange Monday

2.Het creëren van een sociaal vangnet voor mensen met psychische klachten. Lees meer ...

Vangnet - Orange Monday2

3.Het verkorten van de behandelingsperiode voor mensen met psychische klachten en het daardoor draaglijk(er) maken van de psychische kwetsbaarheid. Lees meer ...

Het leven is te kort voor wachtlijsten - Orange Monday

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2018 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV