title orangemondaynl-test01H BI-COLOR-test789


De Orange Monday Foundation heeft 3 missies. Hier wordt de missie acceptatie uitgelicht:

“De volledige sociaal-maatschappelijke acceptatie
van mensen met psychische klachten.”

Deze missie gaan wij realiseren door de volgende 3 pijlers:

  1. Bevorderen van openheid over psychische klachten 
  2. Meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen
  3. Zoveel mogelijk inzetten van Orange Monday Ambassadeurs

1. Openheid – Begrip – Acceptatie
Deze 3 kernwoorden leiden ons naar het verdwijnen van stigma, in ieder geval binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het zijn 3 woorden die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, maar opeenvolgend zijn bedoeld.

Door meer openheid wordt meer begrip gerealiseerd met als gevolg: acceptatie. Als er acceptatie is, is niet langer sprake van stigma.

Voor mensen die psychische klachten hebben, is het belangrijk dat hun omgeving (partner, gezin, vrienden en collega’s) weten wat er ‘met je aan de hand is’.

Wat is orange monday - missie acceptatie -Behoefte-aan-transparantie-orangemonday.nl

Openheid over psychische klachten versnelt ook het herstel. Doordat er begrip ontstaat, beseffen mensen wat je doormaakt en gaan zij rekening met je houden. Veel mensen met psychische klachten krijgen vaak te horen ‘wat zie jij er goed uit’. Als je kunt vertellen dat dit alleen de buitenkant is (al maanden thuis en het is mooi weer) ontstaat begrip. Begrip zorgt voor acceptatie en uiteindelijk: betrokkenheid!

2. Ervaringsdeskundigen
Voorlichting
Een van de belangrijkste taken van Orange Monday is meer en betere voorlichting te geven over psychische klachten en de mogelijke gevolgen voor mentale en fysieke vitaliteit. Door middel van voorlichting, meer bekendheid met en over psychische klachten, pakt Orange Monday het taboe en stigma dat hierop rust aan.

Wat is orange monday-missie acceptatie-tegeltje- orangemonday.nl

Begeleiding
Orange Monday doet bij voorkeur een beroep op ervaringsdeskundig professionals voor het begeleiden van mensen met psychische klachten. Ervaringsdeskundigen ‘weten’ wat het is om psychische klachten te hebben. Ze kennen de symptomen en gevolgen. Zij kunnen als geen ander (bij vergelijkbare psychische klachten) zien aankomen wat er gebeurt bij een cliënt en kunnen dan ook beter anticiperen.

Daarnaast, is het voor een cliënt prettig en geruststellend als degene die tegenover hem/haar zit weet waar hij/zij over praat. Hierdoor ontstaat meer begrip en acceptatie.

3. Orange Monday Ambassadeurs
De Orange Monday Ambassadeurs zijn belangrijke mensen voor de Orange Monday Foundation. Veelal ervaringsdeskundigen, die worden ingezet voor tal van mogelijke functies binnen de Orange Monday Foundation, te denken valt aan:

  1. Organisatie van OM Meet Up’s , congressen en evenementen (lokaal, regionaal en landelijk)
  2. Organisatie van thema-avonden 
  3. Het geven van voorlichting
  4. Uitdragen/verspreiden van het doel, de missie en de visie en filosofie van Orange Monday

De Orange Monday Ambassadeur krijgt van de Orange Monday Foundation handvatten om deze belangrijke functie goed uit te kunnen voeren.

Wat is orange monday-missie acceptatie-ambassadeurs- orangemonday.nl

Lees meer en word de volgende Orange Monday Ambassadeur!
Copyright © OrangeMonday 2012 - 2018 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV