Gezondheid en gezondheidszorg worden steeds belangrijker voor iedere Nederlander. De uitgaven voor gezondheidszorg nemen toe en de kwaliteit van onze gezondheidszorg neemt af, ondanks dat kennis en het gebruik van technologie (inclusief internet) toeneemt. De Nieuwe Realiteit is dat het lijkt dat wij een goede gezondheidszorg hebben, dat is ook zo, echter als wij zo doorgaan is dat over pakweg 20 jaar niet meer zo. Bezuinigen werkt alleen averechts, besparen is wel een goed idee, net zoals preventie en betere diagnoses zowel in GGZ als Zorg.

Integrale Gezondheidszorg Plus
De gezondheidszorg van de toekomst nu al in handen
Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus, kortweg stichting IGZ+, is 28 juni 2017 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Integrale Gezondheidszorg Plus wordt nog nauwelijks toegepast binnen het huidige zorgstelsel en de gezondheidszorg, terwijl de toepassing van IGZ+ binnen het huidige zorgstelsel al snel kan leiden tot een betere en betaalbare gezondheidszorg voor iedere Nederlander. 

Basis - IGZ - Opa en kind handinhand versie 007

Betere gezondheidszorg
Door niet alleen te kijken naar gevolgen (symptomen), maar ook naar de oorzaak van klachten, kan de zorgconsument sneller en beter begeleid of behandeld worden door IGZ+ zorgverleners. 
Omdat samenwerking tussen de drie belangrijke sectoren, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening, automatisch ontstaat, leidt dit tot tijd- en geldwinst. Met IGZ+ is de zorgconsument duidelijk beter af.

Betaalbare gezondheidszorg
Het mag duidelijk zijn dat door een snellere en betere begeleiding of behandeling van de zorgconsument, de kosten lager uitvallen. IGZ+ werkt met parallelle begeleiding en/of behandeling, terwijl de huidige gezondheidszorg een seriële aanpak hanteert en de omgevingsfactoren hierbij niet verandert/verbetert. 
Al met al kan op korte termijn, bij invoering van IGZ+ binnen de gehele gezondheidszorg inclusief complementaire hulp- en dienstverlening, een besparing worden gerealiseerd die kan oplopen tot 20% van de huidige kosten (naar schatting 200 miljard). De besparing is dus al snel 10-40 miljard. Bezuinigingen zijn dan niet meer nodig. Een win-winsituatie.

EENS?
Teken dan onze Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg via www.hetroermoetomin.nl 

Stichting Orange Monday | Facebook

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2021 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV