De nieuwe Realiteit - HomePage TOP-003


Een Vitaliteit Expert is een professional, die werkzaam is in de hulp- of dienstverlening (Integrale Gezondheidszorg Plus) en de opleiding tot Vitaliteit Expert heeft afgerond. Tijdens de opleiding zijn Vitaliteit Experts getraind in het berekenen van de Vitaliteitfactor (voor mensen  van alle leeftijden) en adviseren en/of begeleiden op meer dan één gebied.

Gecertificeerde Vitaliteit Experts zijn professionals, LOGO-Vitaliteit-Expert-V7-met-tekst -250pdie werkzaam zijn in de GGz (geestelijke gezondheidszorg), zorg en welzijn of complementaire hulp- en/of dienstverlening (IGZ+). Gecertificeerde Vitaliteit Experts zijn te herkennen aan dit logo.

Vitaliteit Experts kunnen werkzaam zijn o.a. als psychiater, psycholoog, orthopedagoog, POH-GGz of therapeut, maar ook als arts, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of logopedist. Vitaliteit Experts binnen de complementaire dienstverlening zijn bijvoorbeeld juristen, mediators, financieel adviseurs, re-integratiedeskundigen en trainers.

Een Vitaliteit Expert luistert, stuurt en geeft advies aan de cliënt naar aanleiding van de uitslag van de test en het interview (samen: Vitaliteitfactor). Een Vitaliteit Expert verwijst, zonodig, door naar collega's met een ander specialisme. De Vitaliteit Expert blijft ook bij doorverwijzing betrokken. Cliënten hebben en houden dus één aanspreekpunt.

Banner Vacature Opleidingen Vitaliteit Groep Nederland def 007

Samenwerking Vitaliteit Experts

De Vitaliteitfactor biedt veel mogelijkheden tot samenwerking door de 11 deelgebieden die de Vitaliteitfactor vormen. Een coach die samenwerkt met een fysiotherapeut, een jurist, een budgetcoach en een psycholoog of psychiater, is een logische combinatie binnen Integrale Gezondheidszorg.

Meer weten over deze unieke manier om samen te werken? Vitaliteit Groep Nederland is het het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg Plus.

Ga voor meer informatie over de opleiding Vitaliteit Expert of specialisatie naar www.vitaliteitgroep.nl  of ga naar de website Vitaliteit Expert.

 

Stichting Orange Monday | Facebook

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2020 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV