Een van de belangrijkste pijlers van de Orange Monday Foundation zijn onze Ambassadeurs, lees hierover ook bij Acceptatie

Veelal worden OM Ambassadeurs, vaak (ervarings-) deskundigen, ingezet voor tal van functies binnen de Orange Monday Foundation, te denken valt aan:

  • Organisatie van OM Meet Up’s (lokaal, regionaal en landelijk)

  • Het schrijven van gastblogs op onze site of de OM Wordpress-site

  • Orange Monday en haar activiteiten promoten via de social media

013 social-media-collage

Wat doet een OM Ambassadeur?
De OM Ambassadeur draagt het doel en de missie van de Orange Monday Foundation lokaal, regionaal en landelijk uit. De OM Ambassadeur krijgt van de Orange Monday Foundation een opleiding en de tools om deze belangrijke functie goed uit te kunnen voeren. Periodiek komen alle OM Ambassadeur bij elkaar (bijvoorbeeld landelijke OM Events).

De OM Ambassadeur staat voor de Orange Monday gedachte ‘positief denken’ en draagt deze uit. Hij/zij heeft een positieve levenshouding en een gezonde levensstijl en straalt dat uit naar haar/zijn omgeving. Door open te zijn creëert hij/zij begrip voor en acceptatie van psychische klachten.

Word JIJ OM Ambassadeur? Meld je nu aan!


  


  


 


 


Stichting Orange Monday | Facebook

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2020 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV