De Orange Monday-gedachte is ontstaan op 16 januari 2012. Die dag was het ‘Blue Monday’, door een psycholoog berekend als meest depressieve dag van het jaar. Het was echter een mooie, zonnige winterdag en de hashtag #OrangeMonday (Twitter), als positieve tegenhanger van Blue Monday, was geboren. Die dag nog kwam OrangeMonday in de top 10 van hastags op Twitter.

Martin bij Notaris Stichting IGZ Plus 300x300Orange Monday Foundation werd op 5 september 2012 opgericht door Martin Jan Melinga. Als ervaringsdeskundig NLP coach (bipolaire stoornis) vond hij dat het 'anders' kon in de geestelijke gezondheidszorg, kortweg de GGz. Als voorzitter van stichting Orange Monday is hij de drijvende kracht binnen de stichting geweest tot op heden.

Martin Jan schrijft wekelijks blogs (op persoonlijke titel). Hij heeft een grote hoeveelheid blogs geschreven over minister Schippers, die hij verantwoordelijk acht voor de slechte conditie van de huidige gezondheidszorg. Na de zomer van 2017 komt een nieuwe minister van VWS en hij is vol goede hoop dat die minister kiest voor een andere aanpak, wellicht zelfs al IGZ+. Ook minister Hugo de Jonge faalt wat ons betreft.

Tevens heeft Martin aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor, de nieuwe norm. 

Een andere GGz (of beter de Nieuwe GGZ)

Naast een betere behandeling voor iedereen die psychische klachten heeft middels Integrale Gezondheidszorg, vindt Orange Monday vooral het sociaal-maatschappelijke, juridische en financiële aspect belangrijk. Het ontstaan van Integrale Gezondheidszorg Plus verklaard (www.igzplus.nl).

Aan deze omgevingsfactoren wordt binnen de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg nauwelijks of geen aandacht besteed. Orange Monday gaat dan ook voor Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). Iemand die psychische klachten heeft wordt te vaak aan zijn lot overgelaten door de maatschappij en dat versterkt volgens Orange Monday de psychische problemen.

Niet voor niets is in 2017 op ons initiatief stichting Intergale Gezondheidszorg Plus opgericht met als doelstelling realisatie van IGZ+ (vóór 2040!).

LOGO Orange Monday voor 1twee3 Advies


Oranje is de meest vrolijke kleur. Orange Monday staat voor een positieve levenswijze. Door te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden ontstaat ruimte voor oplossingen.

Oplossingsgericht en positief denken resulteerde bij Orange Monday in een nieuwe stichting: IGZ+. Eén van de bestuursleden heeft in 2017 Vitaliteit Groep Nederland opgericht, waarbinnen de gedachte van Orange Monday leeft en waarmee een positieve wind waait in de huidige wereld van de gezondheidszorg (GGz, Zorg & Welzijn). Het Roer Moet Om!

Heeft u PETITIE HET ROER MOET OM in de GEZONDHEIDSZORG al getekend?

Home Page Het Roer Moet OM Juli 2017 - 700x301 TWITTER

TEKEN DE PETITIE HIER!

Stichting Orange Monday | Facebook

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2024 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV