De nieuwe Realiteit - HomePage TOP-003


Doelstelling
De Orange Monday Foundation stelt zich ten doel de belangen te behartigen van mensen met psychische klachten, zowel wat betreft gezondheid, herstel als hun sociaal-maatschappelijke situatie.

Missie
Vanuit deze doelstelling zijn de volgende missies geformuleerd:

  1. De volledige sociaal-maatschappelijke acceptatie van mensen met psychische klachten.

  2. Het creëren van een sociaal vangnet voor mensen met psychische klachten.

  3. Het verkorten van de behandelingsperiode voor mensen met psychische klachten en het daardoor draaglijk(er) maken van de psychische kwetsbaarheid.

 

Geen stigma

In onze doelstellingen is bewust het woord ‘stigma’ niet meegenomen. Zoals u heeft kunnen lezen bij "Geschiedenis"  heeft Orange Monday ten alle tijden een positieve benadering. Wij gaan dus geen strijd aan tegen stigma, omdat daarmee stigmatisering juist wordt bevorderd.

 
De Nieuwe Realiteit in Gezondheidszorg VGNL 005 z-w
Stichting Orange Monday | Facebook

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2019 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV